Salgs og leveringsbetingelser for Kulelagerhuset AS

Priser

Prisene er oppgitt i norske kroner eks. mva og gjelder når ikke annet er avtalt med FCA Lier. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene uten varsel dersom noen av omkostingsfaktorene endres etter trykking av listen. Morarenter ved for sen betaling i henhold til norsk lov

Leveringstid

Leveringstiden oppgis etter beste skjønn, men vi påtar oss intet ansvar for forsinkelser i leveringen grunnet streik, lockout, force majeure, transportvanskeligheter eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Spesialprodukter

Spesialfabrikkerte produkter leveres alltid med det forbehold at vi har rett til å overskride det bestilte antall med inntil 10% (dog med minst 1 eller 2 stk).

Reklamasjon

Reklamasjon må skje innen 8 dager fra varens mottagelse. Retur kan kun finne sted med vårt samtykke. Varer som ikke lagerføres av oss og som er levert etter kundens ønske eller spesifikasjoner, kan ikke returneres.

Økonomisk ansvar

Selgers økonomiske ansvar begrenses til verdien av leverte varer. Selger er i intet tilfelle økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte produksjonstap, skader på personer eller skader andre gjenstander

Salgspant

Selger har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen med renter og omkostninger er betalt.

Lier 25/3-2020