Salgs og leveringsbetingelser for Kulelagerhuset AS

Prisene er oppgitt i NOK  eks. mva og gjelder når ikke annet er avtalt FCA Lier.

Vi forbeholder oss retten til å endre prisene uten varsel hvis noen av omkostingsfaktorene endres etter trykking av listen.

Morarenter ved for sen betaling, i henhold til Norsk lov

Leveringstiden oppgis etter beste skjønn, men påtar oss intet ansvar for forsinkelser i leveringen på grunn av streik, lockout, force majeure, transportvanskeligheter og andre forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Spesial fabrikkerte produkter leveres alltid med det forbehold at vi har rett til å overskride det bestilte antall med inntil 10% dog med minst 1 eller 2 stk.

Reklamasjon må skje innen 8 dager fra varens mottagelse. Retur kan kun finne sted med vårt samtykke. Varer som ikke lagerføres av oss og som er levert etter kundens ønske eller spesifikasjoner, kan ikke returneres.

Økonomisk ansvar. Selgers økonomiske ansvar begrenses til verdien av de leverte varer. Selger er i intet tilfelle økonomisk ansvarlig for direkte, eller indirekte produksjonstap, skader på personer, eller andre gjenstander

Salgspant. Selger har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen med renter og omkostninger er betalt

Lier 25/3-2020