NTN – SNR: Et slitesterkt miljøprodukt

NTN – SNR: Et slitesterkt miljøprodukt

Slitesterkt miljoprodukt

Produsenten NTN- SNR har markedets største utvalg av kule- og rullelager. Produktene deres benyttes i alt fra stort til smått, enten det er en vindmølle, en bil, et helikopter, foodprosessoren på kjøkkenbenken eller såmaskinen på jordet. Når det er snakk om så store kvanta i produksjon, som også spenner verdensvidt, er det desto viktigere at leverandøren kan tilby et slitesterkt produkt produsert med miljøhensyn.

NTN-SNR produserer elementer som skal tåle høy belastning over lang tid, som skal være av ypperlig kvalitet og ikke minst være ledende innen utvikling og teknologiske fremskritt. Nettopp på grunn av deres solide kompetanse, grundige satsing på miljø og fremtidsrettede teknologi er det mange ledende aktører som velger NTN-SNR som sin leverandør. Kulelagerhuset AS er selvsagt blant disse!

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvilke miljøhensyn tar NTN-SNR?

Leverandøren har en miljøpolitikk som blant annet skal bidra til å hindre global oppvarming ved å stadig fornye egen teknologi og produkter for å bidra til å spare og skape energi på verdensbasis. NTN-SNR skal henstille seg nasjonale lovverk og ta hensyn til kunder og lokalmiljø. Samtidig arbeider de etter modellen med gjenbruk, gjenvinning og å redusere forbruk.

Hva med miljøskadelige produkter?

Miljøskadelige produkter et stadig økende fokusområde, etter hvert som verden har rettet et kritisk blikk mot produksjonsfasiliteter. Vi ved Kulelagerhuset AS ønsker å føre produkter fra en leverandør som aktivt jobber for å redusere naturskadelige stoffer både i selve produktet, men også i sin produksjon av dette. EU setter globale standarder for dette, ofte fulgt opp av miljøbevisste kunder med krav til produksjon.

Har den miljøvennlige produksjonen noe å si på produktenes kvalitet?

Nei, gjennom en innovativ og nytenkende prosess klarer NTN-SNR å kombinere miljøhensyn med produksjon av ypperste kvalitet. Dette er en av mange grunner til at vi har valgt å føre produkter fra denne leverandøren.