Kulelager – noen begreper og spesifikasjoner

Kulelager – noen begreper og spesifikasjoner

Når det kommer til utvalg innen kule- og rullelager finnes det en rekke variasjoner og spesifikasjoner å velge mellom. Noen nøkkelord når det kommer til kulelagre er dimensjoner, nominell hastighet og nominell lastetype.

Dimensjoner

Industrien benytter seg av et standard tallsystem for radielle lagre med boringer i diameter. For hullstørrelser 04 og oppover multipliseres det med 5 for å få hullets størrelse i millimeter. Gjelder det en sekskant, refererer det til dimensjonen på tvers. Med konisk boring refereres det alltid til den minste diameteren. Av lageret sin ytre diameter inkluderes selve huset, men utelukker flensen dersom det er et flenset kulelager. Den ytre ringbredden er alltid den totale bredden til utsiden av lageret. Den totale bredden på et lager, eller en lagerenhet, inkluderer også låskrage dersom dette er aktuelt.

Nominell hastighet

Nominell effekt er en henvisning til hva som er forventet drift, for å sikre at motorer kun skal benyttes til det formål de er egnet til. Nominell hastighet for et lager som benytter fettsmøring vil for eksempel være lavere enn et lager som benytter oljesmøring. Videre er det følgende begreper som er sentrale for kulelager:

  • Den statiske aksial- eller trykklasten er den maksimale belastningen et lager kan tåle parallelt med rotasjonsaksen uten å utsettes for permanent skade.
  • Den statiske radielle belastningen er det maksimale radielle belastningen et lager kan tåle uten å utsettes for permanent skade.
  • Den dynamiske aksial- eller trykklasten er den beregnede konstante aksiale lasten som en gruppe identiske lagre med stasjonære ytre ringer kan tåle for en levetid på 1 million omdreininger av den indre ringen.
  • Den dynamiske radielle belastningen er den begrensede konstante radielle belastningen som en gruppe identiske lagre med stasjonære ytre ringer kan tåle for en levetid på 1 million omdreininger av den indre ringen.

Andre funksjoner

Et flenslager har en flens for montering, og med en sfærisk ytterdiameter tåler lageret noe feiljustering og har større lastekapasitet. Dette krever også mer radial plass.